Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Bata được thành lập sẽ hoạt động nhằm thực hiện các chương trình cấp bằng chung giữa các trường tại Cộng hòa Séc và các tổ chức giáo dục khác tại Việt Nam, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, tuyển sinh viên du học tại các trường ở Cộng hòa Séc cũng như tìm kiếm các cơ hội phát triển các dự án chung, các hoạt động chuyển giao công nghệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.

Đào tạo

Đào tạo

Trung tâm Bata giới thiệu các chương trình học ở cả ba bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các trường đại học ở Cộng hòa Séc nó chung và đại học Tomas Bata (UTB) nói riêng. Đặc biệt ở trường Tomas Bata cung cấp các khóa học về ngành Xã hội - Nhân văn, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và nghệ thuật tại sáu Khoa đào tạo của trường. UTB sẽ cung cấp các điều kiện tối ưu cho việc học tập như giáo viên có trình độ cao và cơ sở học tập tuyệt vời được trang bị công nghệ tiên tiến. Đến với UTB, bạn sẽ được mở rộng tầm nhìn và phát huy tối đa tài năng của mình.

Hợp tác

Hợp tác

Trung tâm Bata là cầu nối giữa Đại học Tôn Đức Thắng với các đại học ở Cộng hòa séc nói chung và Đại học Tomas Bata nói riêng. Mục đích là thực hiện các chương trình cấp bằng chung giữa các trường tại CH Séc và các tổ chức giáo dục khác tại Việt Nam, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, tuyển sinh viên du học tại các trường ở Cộng hòa Séc cũng như tìm kiếm các cơ hội phát triển các dự án chung, các hoạt động chuyển giao công nghệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.