6a00e55005a36888330167666ce0ea970b-800wi

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2016-2017

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Trường đại học Tôn Đức Thắng  trân trọng thông báo Chương trình tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) Năm học 2016/2017 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các đối tượng khác có nguyện vọng-mong muốn trở thành giảng viên đại học, cao đẳng; nhà nghiên cứu, người làm khoa học và công nghệ như sau: