Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Bata được thành lập sẽ hoạt động nhằm thực hiện các chương trình cấp bằng chung giữa các trường tại Cộng hòa Séc và các tổ chức giáo dục khác tại Việt Nam, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, tuyển sinh viên du học tại các trường ở Cộng hòa Séc cũng như tìm kiếm các cơ hội phát triển các dự án chung, các hoạt động chuyển giao công nghệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.

Trung tâm không chỉ phục vụ các nhu cầu của Đại học Tomas Bata và Đại học Tôn Đức Thắng mà còn đáp ứng các nhu cầu của tất cả các trường đại học tại Công hòa Séc và Việt Nam.

Hình ảnh về trường và các hoạt động