Nhảy đến nội dung
x
GS. PETR SAHA, PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC TOMAS BATA ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG VÀ HÀ NỘI

Thực hiện mục tiêu chất lượng (MTCL) mở rộng hợp tác đào tạo & nghiên cứu giữa các Trường đại học Cộng hòa Séc với các Viện / Trường đại học tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á, TS. Phan Đạo - Giám đốc Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC) và GS. Peter Saha - Phó hiệu trưởng Trường đại học Tomas Bata (TBU) đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Bách Khoa Đã Nẵng ngày 09/10/2019. 

Subscribe to #TBU #hoptacquocte