Nhảy đến nội dung
x
LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SONG PHƯƠNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ HÌNH THỨC SANDWICH NĂM HỌC 2019/2020

Chiều ngày 07/10/2019, Trung tâm hợp tác Châu Âu (European Cooperate Center – ECC) tổ chức Lễ khai giảng chương trình và trao bằng tiến sĩ chương trình hợp tác song phương đào tạo Tiến sĩ hình thức Sandwich năm học 2019/2020 (Chương trình đào tạo song phương đào tạo tiến sĩ 2 giai đoạn giữa TDTU và các đại học của Cộng hòa Séc).

Subscribe to #tiensisandwich #TBU #Bata