Nhảy đến nội dung
x
TRUNG TÂM BATA và TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU LÀM CẦU NỐI CHO SỰ HỢP TÁC GIỮA TỈNH BẮC KẠN VÀ TỈNH HRADEC KRÁLOVÉ, CỘNG HÒA SÉC

Trên cơ sở đề nghị của UBND Tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm hợp tác Châu Âu qua tìm hiểu, nghiên cứu và trao đổi với lãnh đạo một số tỉnh ở CH Séc. Trung tâm đã làm cầu nối thành công cho việc hợp tác giữa Tỉnh Bắc Kạn và Tỉnh Hradec Králové, Cộng hòa Séc.

Subscribe to #ecc #hoptacquocte #dhnamsec