Nhảy đến nội dung
x
Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng các chương trình hợp tác với Trường Đại học Tomas Bata tại Zlín - Cộng hòa Séc

Từ 23-26/5, TS. Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), và TS Phan Đạo - Giám Đốc Trung tâm Hợp tác Châu Âu và các thành viên trong đoàn công tác TDTU đã có chuyến thăm và làm việc với Đại học Tomas Bata (UTB), Đại học Kỹ thuật Ostrava (VSB-TUO) và Đại học Tổng hợp Ostrava (UO) Cộng hòa Séc.

Đoàn Giáo sư Khoa Quản trị & Kinh tế – Trường Đại học Tomas Bata, CH Séc sang thăm và làm việc với Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đoàn Giáo sư Khoa Quản trị & Kinh tế – Trường Đại học Tomas Bata, CH Séc sang thăm và làm việc với Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tuần qua, từ ngày 08/03/2023 đến ngày 13/03/2023, Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC) đã mời Đoàn Giáo sư Khoa Quản trị và Kinh tế (FaME), Đại học Tomas Bata về giảng dạy tại TDTU trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương đào tạo Tiến sĩ hình thức bán thời gian giữa 2 Trường. Tham gia chuyến công tác này gồm các Giáo sư:

Subscribe to #Bata #ECC #hoptacquocte