Nhảy đến nội dung
x

Giám đốc Trung tâm ECC, Trung tâm Bata thăm và làm việc với lãnh đạo Hiệp hội công nghiệp và giao thông Cộng hòa Séc

Ngày 10/3, TS. Phan Đạo, Giám đốc ECC và Trung tâm Bata đã có buổi thăm và làm việc với Ông F. Chaloupecky, Tổng giám đốc Công ty DOSTAV, doanh nghiệp hàng đầu ở Séc trong lãnh vực sản xuất điện mặt trời và cũng là Phó chủ tịch Hiệp hội công nghiệp và giao thông Cộng hòa Séc (SPCR).