Nhảy đến nội dung
x

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO TIẾN SĨ HÌNH THỨC SANDWICH GIỮA TDTU VÀ ĐH KỸ THUẬT OSTRAVA

Ngay sau Tết Âm lịch Tân Sửu, như “Bác Trâu” cần mẫn, các nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ hình thức sandwich hợp tác giữa TDTU và Đại học kỹ thuật Ostrava ở các ngành Công nghệ viễn thông, Khoa học máy tính đã có những khởi đầu năm mới thành công và hứa hẹn. Ngày 15/2/2021 (Mồng 4 TẾT), NCS Hà Duy Hưng hiện đang thực tập nghiên cứu tại Albanni, đã hoàn thành kỳ thi quốc gia và bảo vệ thành công đề cương luận án tiến sĩ của mình. Tiếp đến ngày 18/2, NCS Nguyễn Thành Long đã bảo vệ thử thành công luận án tiến sĩ. Và sau đó ngày 24/2, NCS Nguyễn Thị Phương Trâm, đã hoàn thành tốt đẹp kỳ thi quốc gia và bảo vệ thành công đề cương luận án tiến sĩ; cùng ngày NCS Trương Thành Công, giảng viên Trường đại học tài chính marketing, đã xuất sắc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với số phiếu tuyệt đối.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Trung tâm  có 5 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ và 12 NCS sẽ tham dự kỳ thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ ở tất cả các chương trình.

Trung tâm chúc mừng tất cả các em đã, đang và sẽ hoàn thành việc học tập và nghiên cứu của mình. Thành quả học tập và nghiên cứu của các em không những góp phần cho sự thành công của chương trình sandwich mà còn đóng góp không nhỏ vào sự hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong lãnh vực giáo dục & đào tạo, khoa học và công nghệ.

 

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO TIẾN SĨ HÌNH THỨC SANDWICH GIỮA TDTU VÀ ĐH KỸ THUẬT OSTRAVA

 

NCS. Trương Thành Công bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Ostrava ngày 24.2.2021