Nhảy đến nội dung
x

CHÚC MỪNG HAI TÂN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG

Ngày 16/12/2021, hai (02) nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức sandwich của Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình, chuyên ngành viễn thông, ở Khoa Điện – Tin, Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc

Trung tâm hợp tác Châu Âu chúc mừng 02 Tân tiến sĩ đã hoàn thành chương trình học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình.

Tên đề tài và thành viên Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của 2 NCS:

1. ThS. Nguyễn Hồng Nhu đã xuất sắc hoàn thành luận án dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Jaroslav Zdrálek.

Đề tài luận án: New Approaches Using Cognitive Radio in Green Networking

Hội đồng bảo vệ:

Chủ tịch Hội đồng:          GS. TS. Radek Martinek, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)

Phó Chủ tịch Hội đồng:   PGS. TS. Petr Šiška, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)

Thành viên:

PGS. TS. Jan Nedoma, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)

TS.Ivan Baroňák, ĐH kỹ thuật Slovakia (STU Slovakia)

TS. Miroslav Vozňák, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)

PGS. TS. Peppino Fazio, Ca’ Foscari University of Venice, Ý – Phản biện

TS. Peter Brída, ĐH Žilina, Slovakia - Phản biện

TS. Gokhan Hakki Ilk, University of Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ - Phản biện

 

Nguyễn Hồng Nhu

NCS Nguyễn Hồng Nhu bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 16.12.2021

tại VSB-TUO, Cộng hòa Séc

 

Hội đồng Nguyễn Hồng Nhu

NCS chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ

ngày 16.12.2021 tại VSB-TUO, Cộng hòa Séc

 

2. ThS. Nguyễn Ngọc Long đã xuất sắc hoàn thành luận án dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Jaroslav Zdrálek.

Đề tài luận án: Non-Orthogonal Multiple Access schemes for Next Generation Cellular Networks: Systém Model and Performance Consideration

Hội đồng bảo vệ:

Chủ tịch Hội đồng:         GS. TS. Radek Martinek, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)

Phó Chủ tịch Hội đồng:  PGS. TS. Petr Šiška, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)

Thành viên:             

PGS. TS. Jan Nedoma, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)

S.Ivan Baroňák, ĐH kỹ thuật Slovakia (STU Slovakia)

TS. Miroslav Vozňák, ĐH kỹ thuật Ostrava (VŠB – TUO)TS. Gokhan Hakki Ilk, University of Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ – Phản biện

PGS. TS. Lukáš Vojtěch, ĐH bách khoa Séc (ČVUT) - Phản biện

PGS. TS. Peppino Fazio, Ca' Foscari University of Venice, Ý - Phản biện

 

Nguyễn Ngọc Long

 NCS Nguyễn Ngọc Long tại hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 16.12.202

Đại học kỹ thuật Ostrava (VSB – TUO), Cộng hòa Séc

 

Chúc mừng NNL

Các GS, thành viên Hội đồng bảo vệ chúc mừng TS. Nguyễn Ngọc Long

sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đại học kỹ thuật Ostrava (VSB – TUO), Cộng hòa Séc

 

Hình kỷ niệm

Hình lưu niệm của 2 Tân Tiến sĩ trước khoa Điện – Tin,

Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hoà Séc

 

Năm Nhâm Dần 2022, Trung tâm đang chờ đợi những thành công, kết quả xuất sắc từ các NCS các khoá tiếp theo của Chương trình tiến sĩ hình thức sandwich không những ở Đại học kỹ thuật Ostrava mà còn ở Đại học Tomas Bata, Đại học hóa công nghệ Praha và ĐH công nghệ Brno.

Trung tâm chúc tất cả các NCS tràn đầy năng lượng và thành công!