Nhảy đến nội dung
x

Đoàn Giáo sư Khoa Quản trị & Kinh tế – Trường Đại học Tomas Bata, CH Séc sang thăm và làm việc với Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đoàn Giáo sư Khoa Quản trị & Kinh tế – Trường Đại học Tomas Bata, CH Séc sang thăm và làm việc với Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tuần qua, từ ngày 08/03/2023 đến ngày 13/03/2023, Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC) đã mời Đoàn Giáo sư Khoa Quản trị và Kinh tế (FaME), Đại học Tomas Bata về giảng dạy tại TDTU trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương đào tạo Tiến sĩ hình thức bán thời gian giữa 2 Trường. Tham gia chuyến công tác này gồm các Giáo sư:

  1. GS. David Tucek, Trưởng khoa, giảng dạy môn Management
  2. PGS. Zuzana Tuckova, Trưởng Khoa logistic và quản trị rủi ro, hướng dẫn NCS
  3. PGS. Jan Kramolis, Giảng viên, giảng dạy môn Microeconomic 3 và Macroeconomic 3
  4. TS. Nemcokova Katarina, Giảng viên, giảng dạy và tổ chúc thi môn Tiếng Anh

Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC) đã phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức các buổi học và thi kết thúc môn cho nghiên cứu sinh; GS hướng dẫn để tài luận án tiến sĩ cho NCS theo kế hoạch học tập và nghiên cứu đã được duyệt.

Chuyến đi công tác của đoàn kết thúc tốt đẹp. Các GS bày tỏ hy vọng sẽ trở lại TDTU vào tháng 09/2023 để tiếp tục các chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

23.6.P1
NCS chào mừng Đoàn Giáo sư trong buổi khai giảng lớp học
23.6.P2
Đoàn Giáo sư và NCS chụp ảnh lưu niệm
23.6.P3
Nemcokova Katarina hướng dẫn NCS
23.6.P4
David Tucek hướng dẫn NCS
23.6.P5
PGS. Zuzana Tuckova, PGS. Jan Kramolis và TS. Nemcokova Katarina chụp ảnh lưu niệm tại Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng
23.6.P6
Buổi ăn thân mật chia tay Đoàn Giáo sư của các nghiên cứu sinh và Trung tâm ECC