Nhảy đến nội dung
x

Thông tin về các ngành đào tạo Tiến sĩ Trường Đại học Tomas Bata

I.    Khoa Quản Lý và Kinh Tế, Trường đại học Tomas Bata:
1.    Giới thiệu chung:
Khoa Quản lý và Kinh tế (FaME) thành lập năm 1995. FaME với gần 3.000 sinh viên và nghiên cứu sinh là khoa lớn nhất tại Tomas Bata (TBU). Khoa có sơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớn và đào tạọ các nghiên cứu sinh trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Các ngành đào tạo chương trình tiến sĩ Sandwich hiện nay:
a.    Quản trị và kinh tế (Management and Economics)
b.    Tài chính (Finance)

2.    Các đặc điểm nổi khi tham gia Chương trình học tiến sĩ sandwich khoa Quản lý và Kính tế, Trường đại học Tomas Bata:
-    Các nghiên cứu sinh có cơ hội tiếp xúc với GS có chuyên hàng giỏi của khoa điển hỉnh là Giáo sư Milan Zeleny là nhà kinh tế học được trích dẫn nhiều nhất ở Séc và đang giảng dạy tại khoa quản lý và kinh tế ở trường đại học Tomas Bata.
-    Ngoài ra nghiên cứu sinh có cơ hội học tại học TDTU là tương đương như ở Cộng hòa Séc vì hàng năm có GS của Khoa quản lý và kinh tế sẽ về  TDTU giảng dạy cho các NCS tại Việt Nam.

-    Hàng năm Khoa tổ chức cuộc thi SVO (Competition for the Best Student Research and Professional Work)  để tạo cơ hội cho nghiên cứu sinh khám phá thế giới, nghiên cứu khoa học để phát triển ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
-    Khi tham gia vào chương trình học tiến sĩ sandwich các nghiên cứu sinh của khoa sẽ được học tập và nghiên cứu trong môi trường hiện đại tại trung tâm nghiên cứu kinh tế ứng dụng (The Center for Applied Economic Reseach – CAEV). Nhiệm vụ của trung tâm là cung cấp kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D) để nghiên cứu sinh áp dụng vào thực tế. 

II.    Khoa Tin Học Ứng Dụng, Trường đại học Tomas Bata
1.    Giới thiệu chung:
Khoa tin học ứng dụng được thành lập vào ngày 01.01.2006, tiền thân là viện nghiên cứu quy trình tự động hóa và tin học ứng dụng (IRPI). Hiện tại khoa tin học ứng dụng thành công trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và kiểm soát, kỹ thuật tin học, công nghệ bảo mật, kỹ thuật mạng, hệ thống tích hợp trong các tòa nhà, điều khiển tự động, hóa chất và kỹ thuật xử lý, …Khoa có phòng thí nghiệm thông minh với thiết bị hiện đại nhất. 

Các ngành đào tạo chương trình tiến sĩ Sandwich hiện nay:
a.    Điều khiển tự động và tin học (Automatic Control and Informatics)
b.    Tin học kỹ thuật (Engineering Informatics).

Nghiên cứu sinh khoa tin dụng ứng dụng giờ thực hành

2.    Các đặc điểm nổi khi tham gia Chương trình học tiến sĩ sandwich Khoa tin học ứng , Trường đại học Tomas Bata:

Nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội học tập và nghiên cứu tại đây công viên công nghệ mới ( ICT Technology Park) là một trong các công trình được giải nhất trong cuộc thi dành cho doanh nghiệp xuất sắc nhất - dự án của năm do Czech Invest tổ chức.

Các nghiên cứu sinh đang theo học tại khoa đã nhận được nhiều giải thưởng và đạt được sự công nhận ở cấp quốc gia và quốc tế. Ví dụ, một nhóm nghiên cứu sinh của khoa tin học ứng dụng theo sự hướng dẫn của giáo sư K. Kolomazník đã nhận được giải thưởng xuất sắc của Werner von Siemens.

Khi tham gia vào Chương trình đào tạo tiến sĩ sandwich các NCS có cơ hội nhận bằng có giá trị toàn Châu Âu và quốc tế.